REGULAMIN STUDIO TATUAŻU
  1. Aby umówić się na  termin wymagana jest wpłata zadatku 50 –  100 zł, Zadatek jest bezzwrotny. Aby przełożyć sesję i nie stracić zadatku należy skontaktować się ze studiem minimum tydzień przed terminem.
  2. Przygotowujemy  projekt dogadując go przez internet, a w całości  do wglądu tylko i wyłącznie w studiu, w dniu sesji.
  3. W przypadku zmiany koncepcji na projekt jeśli jest on już wykonany każdy kolejny jest dodatkowo płatny ( min 100 zł- zależnie od projektu )
  4. Poprawki do 3 miesięcy od wykonania tatuażu są bezpłatne. Poprawki w miejscach takich jak palce , wewnętrzna cześć dłoni lub stopy są płatne w wysokości 150zł w tych miejscach tatuaże się ścierają i rozlewają. Wszystkie poprawki wynikające z mechanicznych urazów skóry z winy użytkownika także są płatne.
  5. Zapisanie się na termin i wpłacenie zadatku jest równoznaczne z potwierdzeniem regulaminu.
  6. W studiu płatność wyłącznie gotówką.
  7. Na tatuaż przychodzimy sami nie z połową znajomych czy rodziny.
  8. Obecność dzieci podczas sesji tatuatorskiej jest wysoce niewskazana ze względu na inną florę bakteryjną zagrażającą zdrowiu dziecka.
  9. Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania środków odurzających i alkoholu przed tatuowaniem jak i w trakcie sesji.
  10. Nie przychodź do studia chory, zakatarzony i z gorączką bo zostaniesz oddalony z powrotem do łóżka.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH W CSAiT

1. CSAiT oferuje w sprzedaży Bony Podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług CSAiT na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 1

2. CSAiT oferuje następujące rodzaje Bonów Podarunkowych :
– Bon Podarunkowy na konkretną usługę – obejmuje usługi fotografii, wizażu, tatuażu oraz piercingu
– Bon Podarunkowy na dowolną kwotę (o wartości jaka podana jest w cenniku CSAiT) – obejmuje usługi fotografii, wizażu, tatuażu oraz piercingu
3. Bony podarunkowe CSAiT obejmują dowolną kombinację usług w ramach wartości jaka została zakupiona.
4. Bony Podarunkowe nie obejmują towarów oferowanych w sprzedaży detalicznej oraz istniejących w tym czasie promocji.

§ 2

1. Posiadacz karnetu upoważniającego do skorzystania z pakietu zabiegów jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie na nim określonym. Okres ważności Bonów Podarunkowych to 90 dni od daty zakupu, po upływie 90 dni Bony Podarunkowe przepadają wraz z jego wartością.
2. Niewykorzystanie karnetu pakietu zabiegów zgodnie z terminem określonym w jego treści jest równoznaczne z utratą ważności karnetu pakietu zabiegów i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Ecoday Spa z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
3. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi.

§ 3

1. Karnet pakietu zabiegów może zostać udostępniony innej osobie
2. Ceny usług w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika CSAiT i nie łączą się z promocjami.
3. Pakiety zabiegów nie obejmują ofert promocyjnych chyba, że w regulaminie oferty promocyjnej wskazano inaczej.

§ 4

1. Usługi realizowane są wyłącznie w godzinach otwarcia CSAiT, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.csait.pl
2. Termin realizacji bonu podarunkowego CSAiT należy uzgodnić wcześniej osobiście lub pod numerem telefonu 530-881-40 / 602-633-688  – informując o tym jakie usłui będą realizowane w ramach bonu. Podczas rezerwacji należy podać numer karnetu bonu podarunkowego CSAiT  oraz inne dane niezbędne do dokonania rezerwacji (imię, nazwisko, numer telefonu).
3. Karnet banu podarunkowego należy bezzwrotnie przedłożyć w biurze przed rozpoczęciem korzystania z usług.
4. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich posiadacz karnetu chce skorzystać.
5. Bon Podarunkowy wykorzystywany jest jednorazowo.
6. W przypadku gdy rezerwacja usług, z których posiadacz bonu podarunkowego zamierza skorzystać nie zostanie odwołana minimum 24 godziny przed umówionym terminem, następuje utrata ważności bonu podarunkowego i nie stanowi to podstawy do wystąpienia przez jego posiadacza wobec CSAiT z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

§ 5

1. CSAiT nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie Bonu Podarunkowego.
2. Bon Podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w CSAiT na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo, a nie w pełni wykorzystana kwota bonu nie podlega zwrotowi.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH CSAiT OTRZYMANYCH NA IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH

1. CSAiT oferuje Bony Podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług CSAiT na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 1

2. CSAiT oferuje następujący rodzaj Bonów Podarunkowych :
– Bon Podarunkowy na dowolną kwotę (o wartości jaka widnieje na bonie podarunkowym) – obejmuje usługi fotografii oraz tatuażu
4. Bony Podarunkowe nie obejmują towarów oferowanych w sprzedaży detalicznej oraz istniejących w tym czasie promocji.

§ 2

1. Posiadacz karnetu upoważniającego do skorzystania z pakietu zabiegów jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie na nim określonym. Okres ważności Bonów Podarunkowych to 90 dni od daty zakupu, po upływie 90 dni Bony Podarunkowe przepadają wraz z jego wartością.
2. Niewykorzystanie karnetu pakietu zabiegów zgodnie z terminem określonym w jego treści jest równoznaczne z utratą ważności karnetu pakietu zabiegów i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Ecoday Spa z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
3. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi.

§ 3

1. Karnet pakietu zabiegów może zostać udostępniony innej osobie
2. Ceny usług w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika CSAiT i nie łączą się z promocjami.
3. Pakiety zabiegów nie obejmują ofert promocyjnych chyba, że w regulaminie oferty promocyjnej wskazano inaczej.

§ 4

1. Usługi realizowane są wyłącznie w godzinach otwarcia CSAiT, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.csait.pl
2. Termin realizacji bonu podarunkowego CSAiT należy uzgodnić wcześniej osobiście lub pod numerem telefonu 530-881-40 / 602-633-688  – informując o tym jakie usłui będą realizowane w ramach bonu. Podczas rezerwacji należy podać numer karnetu bonu podarunkowego CSAiT  oraz inne dane niezbędne do dokonania rezerwacji (imię, nazwisko, numer telefonu).
3. Karnet banu podarunkowego należy bezzwrotnie przedłożyć w biurze przed rozpoczęciem korzystania z usług.
4. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich posiadacz karnetu chce skorzystać.
5. Bon Podarunkowy wykorzystywany jest jednorazowo.
6. W przypadku gdy rezerwacja usług, z których posiadacz bonu podarunkowego zamierza skorzystać nie zostanie odwołana minimum 24 godziny przed umówionym terminem, następuje utrata ważności bonu podarunkowego i nie stanowi to podstawy do wystąpienia przez jego posiadacza wobec CSAiT z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

§ 5

1. CSAiT nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie Bonu Podarunkowego.
2. Bon Podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w CSAiT na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo, a nie w pełni wykorzystana kwota bonu nie podlega zwrotowi.